Get Adobe Flash player

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ

   • 2005г. През 2005г. НЧ „ Братя Миладинови1914” спечели проект „Балкански градски фолклор и песен „ по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Гърция , чиято цел бе да се подобри качеството на културния живот и културното сътрудничество през граница.

  

  • 2008г. „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене иинформираност „ - този проект бе защитен от читалищната библиотека пред Министерството на културата за обновявяне и обогатяване на книжния фонд.

 

  • 2009г. През 2009г. читалищната библиотека бе включена в проекта „Глобални библиотеки „ , който се осъществи под егидата на фондация „ Бил и Мелинда Гейтс „ и ключови партньори - Министерството на културата, Държавна агенция по информационни технологии и съобщения , Българска библиотечно – информационна асоциация , Национално сдружение на общините , Програма на ООН за развитие -ПРООН.Благодарение на този проект към читалищната библиотека се откри модерен информационен център, който предлага пакет услуги включващ безплатен достъп до Интернет, онлайн информация, електронни услуги и др.