Get Adobe Flash player

За нас


Народно читалище "Братя Миладинови - 1914" - гр. Петрич заслужено си е завоювало авторитета на главен организатор и двигател на културния и духовен живот на града.

Днес е трудно да си представим Петрич без читалище „Братя Миладинови”, защото то винаги се е ползвало с голямата любов и уважение на населението ,от всестранната подкрепа на държавните и общински органи, а това е основна предпоставка за безспорните му успехи.

Читалище „Братя Миладинови” е основано на 26.02.1914г. от група родолюбиви петричани. Негов кръстник и пръв председател е учителя Тодор Стоянов Кръстев.В протокола при учредяването е записано, че името остава несменяемо. В състава на първото читалищно настоятелство влизат Филип Джамбазов,Христо Георгиев,Георги Чапразов,Михаил Попов,Иван Тодоров и Иван Хлебаров.  Поради войната и последвалите национални катастрофи дейността на читалището замира, за да се възобнови през 1919г.,когато е избрано ново читалищно настоятелство с председател Атанас Маджаров и приет нов устав. За нуждите на читалището е предоставена сградата на джамията,която е преустроена като се обособяват салон със сцена, библиотека с читалня ,бюфет – кафене и така то се сдобива със свой дом. Корените  на читалищното дело трябва да търсим в началото на ХХ век. През 1905г. е създаден градски хор, 1908г.  - самодеен театър, 1909г. -  оркестър „Струна”, който по – късно прераства в Мандолинен оркестър.

С  превръщането на Петрич в окръжен административен център читалищното дело в града и околията значително се разширява. През 1924г. се създава духовата музика към гимназията, която през 1932г. полага основите на градския духов оркестър. През 1940г. е основан градския хор , с платен диригент Илия Цветанов , завършил музикалното си образование в Прага.

В читалищния салон се експонират и първите самостоятелни изложби на художниците Сергей Шишов, Евгени и Рада Поптошеви, Л.Гайдаров – учители. Активна дейност чрез читалището развива туристическо дружество „Калабак” и есперантското д-во.

На 7.12.1919г. е прожектиран първият филм.

С доброволен  труд на населението през 1947г. започва строителството на новата читалищна сграда ,която е завършена през 1953г. Създават се условия за бърз културен подем в читалището.  

Библиотечното дело в гр. Петрич има дълбоки корени, водещи в годините на възрожденската епоха. То се ражда в пазвите на българското класно училище  през 1900г.  и традициите му са продължени през 1914г. , а когато се премества в новата сграда на читалището библиотеката вече разполага с над 15000 тома литература.

През 1944г. се създава танцовият състав с художествен ръководител Коста Петров.Той развива богата творческа дейност,  изнася концерти из цялата страна,а през 1953г. става национален първенец. Най-добрите песни и танци на състава залягат в първия репертоар на основания през 1954г. ансамбъл „Пирин”.  Петричкото читалище го приютява и става първото му седалище, а мнозина от петричките самодейци помагат с участието си за творческото му съзряване .

Гордост на читалището,е че в основания през 1948г. литературен кръжок  под ръководството на учителя по литература  Янко Терзиев се формират и изграждат такива талантливи творци като Евтим Евтимов, Димитър Гонов, Федя Яков, Димитър Панделиев, Воймир Асенов  и др.

През 1956г. се създава естрадно – сатиричния състав. Спектаклите са дело на авторите Александър Полизоев и Христо Лобошки. Благодарение на тях , започва да се говори за петричка школа. Съставът е лауреат на 5 златни и 2 сребърни медала.

През  1963г. е основан ВИС „Пролет” с ръководители – Георги Стоянов и Иван Малечков . По – късно Йордан  Шурков поема състава и благодарение на неговата всеотдайност и  професионализъм той печели завидна популярност с концертните си изяви в страната и чужбина.

През 1963г. се полагат основите на музейната сбирка,която по-късно прераства в Градски исторически музей с уредник Димитрина Бъчварова. Музеят съхранява културно- историческото наследство на града. Целият му фонд е дарение от гражданите.

През 1982г. към читалището се създава младежки духов оркестър в който се обучават годишно по 40 ученици. Негов художествен ръководител е Йордан Шурков. Оркестърът взима дейно участие в културният живот на общината. Завидни са успехите му в националните прегледи , където печели много златни медали.

Ансамбъл „ Петричанка”  има голям принос за обогатяване на културния живот в региона . Създаден на основата на изворния фолклор и благодарение на таланта и професионализма на своя ръководител -  Иван Апостолов , изнася многобройни концерти у нас и чужбина.

Венец на усилията на художествените колективи безспорно са гостуванията в чужбина,където те достойно защитават престижа на петричкото читалище – участия на Танцовия състав в Загреб през /1973г./;  Мандолинния оркестър през /1987г. /и /1996г./ в гр.Логроньо  Испания на фестивала „Златен грозд”  и през/1989г./ в Германия и Белгия ; Ансамбъл „Петричанка” с ръководител Иван Апостолов през /1992г.и 1994г./ в Англия ; Младежки ансамбъл „Пролет” с ръководители Христо Кирилов и Йордан Шурков – през /1993г./ в Гърция и през /1994,1995,1996г/ - в Македония.

Истински празник на театралното изкуство е Първият фестивал на частните театри , който се провежда в периода 10-17.V.1992г. и организира от Кметство Петрич и читалище Братя Миладинови” със съдействието на Министерството на културата . В него взимат участие девет театрални формации с над 100 участници – първият частен театър „Ластрада”, АТФ-1, Театър на маса,  Първи женски театър, Свободен театър, театър „Алтернатива”, ”Диалог”, „Елизавета Бам”, театър „Пан”. За една седмица пред петричани са показани 13 постановки, посрещнати с огромен интерес от публиката .

Но без съмнение най-мащабното и най-значимо културно събитие,което се вписа в културния календар на  страната е фестивалът на старата градска песен „Златен кестен”. „Великден, възкресение на българската градска песен” – такава е оценката на дългогодишния председател на журито академик Николай Кауфман.


През 2009г. фестивалът се проведе под патронажа на Министерството на културата , а през 2010г. в регламента бяха включени два конкурса - за популярна музика и  конкурс за млад изпълнител в стил поп и рок. Участваха изпълнители от Македония, Черна гора,Украйна, Молдова, Русия, Грузия, Румъния.   От 2011г. фестивалът е изцяло променен  с нова визия и нов формат – за поп и рок музика.

Богатата и дългогодишна история на НЧ „Братя Миладинови – 1914” е свързана с едно име емблематично за него,това е Никола Тренев , дългогодишен ръководител на читалището,който има изключителен принос за обогатяване на духовния живот в града. Негова е заслугата за утвърждаване на читалището като огнище на културната дейност. Той се проявява като талантлив ръководител и обществен деец.

Днес дейността на читалището трудно може да се обхване, както е трудно обозрим духовният мир на петричани.  Репетиционните зали на читалището са отворени за всички почитатели на  музиката и танците, а в Школата по изкуства се обучават повече от  200 деца.