Get Adobe Flash player

Литературен Клуб "Евтим Евтимов"

Гордост за петричкото читалище е , че основаният на 15.09.1948 г. Литературен кръжок продължава своята дейност и днес. През годините в него са членували такива талантливи творци като Евтим Евтимов  , Димитър Гонов , Воймир Асенов , Федя Яков , Георги Савеклиев , Димитър Панделиев , Кирил Аспарухов , Алекса Полизоев , Кирил Точевски , Стоян Мурин , Теменужка Николова и др.

След 1990 г. Кръжокът прераства в литературен клуб ,, Антон Попов ‚‘ като негови ръководители са били Магдалена Шумарова и Виолета Терзиева.

От 2015 г. Литератърния клуб се поема от Катерина Кирянова , която е член на СБП автор на над 40 издадени книги. По стихове на Катя Кирянова са композирани над 200 песни за фестивали и албуми на известни певци много от които са печелили награди , а детски песни по нейни текстове са намерили място в учебниците по музика.

 В Литературен клуб ,, Евтим Евтимов ‚‘ членуват 22 петрички творци , много от неговите членовете имат издадени по няколко книги с поезия и проза за деца и възрастни , голяма част от тях имат награди.

Литературният клуб има издадени два юбилейни сборника за поезия и художествена проза.

През 2018 г. Членовете от клуба участваха с хуманна мисия в международен литературен конкурс , провел се в гр, Скопие Северна Македония. Събраните средства от продадените книги бяха дарени на Център за деца с учреждания в с. Баня Банско.

От 2019 г. По решение на читалищното настоятелство литературният клуб носи името на бележития творец Евтим Евтимов.

Литературният клуб има богата дейност :

  • Участие  в Международна литературна среща в гр. Охрид Северна Македония
  • Литературна среща с творци от Културен дом ,, Аце Панов „ гр. Струмица Северна Македония
  • Участие в Международен фествил ,, Мелнишки вечери на поезията“
  • Участие в Алманах ,, Огнище „ Благоевград
  • Срещи с творци
  • Участие в конкурси
  • Представяния на нови книги