Get Adobe Flash player

Библиотека

ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА КАТАЛОЗИТЕ ТУК


Библиотеката при НЧ "Братя Миладинови" – гр. Петрич е с дългогодишна история.

Историческите извори сочат, че за първи път в Петрич книги са ползвани като библиотечен фонд през 1899 - 1900г.

Традициите на тази библиотека са продължени в 1914г., но поради факта, че градът е фронтови тя преустановява дейността си. През януари 1919г. петричкото читалище възобновява дейността си както и дейността на библиотеката. Ръководството на читалището заделя средства за закупуване на книги, вестници, списания, като всяка година техният брой се увеличава и до днес.

Библиотеката при читалище „Братя Миладинови” – гр. Петрич е най-големият храм на знание на територията на общината. По вид тя е читалищна библиотека и в нея са работили известните български поети Евтим Евтимов и Димитър Гонов.

От 1979г. читалищната библиотека в гр. Петрич е обявена за Централна общинска библиотека и изпълнява функциите на методичен център за останалите 20 читалища в общината.

Сградният фонд на библиотека е с добри комуникативни връзки между отделните звена. Обособени са следните отдели: Заемна за възрастни, Читалня, Комплектуване и обработка, Детски отдел.

Днес библиотеката разполага с 112 076 библиотечни единици – книги, периодични издания, нотни издания, грамофонни плочи,сбирка от редки и ценни книги, а Държавен вестник се съхранява от 1954 г. до днес.

Библиотеката организира и участва в  културни мероприятия, посветени на бележити годишнини и исторически събития – срещи с писатели, премиери на книги, детски утра, литературни състезания, както и мероприятия с образователна цел – беседи, мултимедийни презентации, открити уроци и др.

Традиционно всяка година през месец април библиотеката провежда Ритуал „Вече съм читател” с всички първокласници, които се запознават с правилата на библиотеката и срещат свои любими приказни герои.

Библиотеката участва във всички Национални кампании за насърчаване на четенето сред децата – „Походът на книгите”, „Маратон на четенето”, „Забавното лятно четене” и др.

В работата си читалищната библиотека използва и иновативни форми - "Нощ в библиотеката", Конкурс за най-много прочетени книги, библиотечната инициатива "Четящото дърво", Дни на отворените врати, "Стани библиотекар за един ден"и др.

Приоритет на библиотеката е работа по проекти. През 2005 г. бе спечелен проект към Министерството на културата за автоматизиране на библиотеките и бе изградена компютърна мрежа за автоматизиране на библиотечните процеси. През 2009 г. библиотеката бе включена в проекта „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” под егидата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”и Министерство на културата . През 2008г.и 2009г. бе одобрен проектът „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, през 2019 г. –  бяха спечелени два проекта за попълване и обновяване на библиотечните фондове.

Библиотеката разполага и с интернет каталог.